Πε. Δεκ 7th, 2023

Μπορείτε να κατεβάσετε το κείμενο από την διεύθυνση στο τέλος του άρθρου

Διαβάζουμε από στήλη στο dasarxeio.gr

 • Οι διατάξεις που εξαιρούν από την αποτύπωση στους δασικούς χάρτες τα δάση / δασικές εκτάσεις που έχουν λάβει παράνομα οικιστικό χαρακτήρα συρρικνώνουν το πεδίο προστασίας του δασικού πλούτου, καθώς έρχονται σε αντίθεση με το Σύνταγμα, δεδομένου ότι η οικιστική επέκταση δεν μπορεί να θεωρηθεί λόγος δημοσίου συμφέροντος. Επί του συγκεκριμένου ζητήματος, έχει διαπιστωθεί ότι οι ∆ήμοι δεν κατορθώνουν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους για την υπόδειξη των οικισμών και οικιστικών πυκνώσεων μέσα στα οριζόμενα χρονικά όρια.
 • Η παρεχόμενη δυνατότητα έγκρισης επέμβασης σε δάση /αναδασωτέες εκτάσεις ήδη εκχερσωθείσες, μεταξύ 1975 έως 2007, έτος κατά το οποίο ξεκίνησε η αποτύπωση των εκτάσεων από την ΕΚΧΑ, εγείρει σοβαρά ζητήματα συνταγματικότητας.
 • Η πρόβλεψη για εξαίρεση από τους δασικούς χάρτες εκτάσεων λόγω του ότι βάσει της νεότερης διαθέσιμης αεροφωτογραφίας δεν έχουν δασικό χαρακτήρα και έχουν ενταχθεί στο Ολοκληρωμένο Σύστημα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣ∆Ε), έρχεται σε αντίθεση με τη λοιπή νομοθεσία και νομολογία.
 • Η πρόβλεψη εξαίρεσης εκτάσεων από τους δασικούς χάρτες, κηρυγμένων ως αναδασωτέων, με αποφάσεις των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων κατά ∆ασικών Χαρτών (ΕΠ.Ε.Α), χωρίς να έχει προηγηθεί ακύρωση ή ανάκληση των πράξεων κήρυξης αναδάσωσης, αντιβαίνει στο τεκμήριο της νομιμότητας των ατομικών διοικητικών πράξεων.
 • Καθίσταται επιτακτική η άμεση συμμόρφωση της ∆ιοίκησης σε αποφάσεις των ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων, οι οποίες ακυρώνουν αποφάσεις κήρυξης αναδάσωσης ή διοικητικές αποφάσεις σχετικές με τον χαρακτηρισμό εκτάσεων.

Προτάσεις:

 • Απάλειψη της πρόβλεψης περί οικιστικών πυκνώσεων, ως αντισυνταγματικής.
 • Πρόβλεψη διαδικασίας άσκησης αντιρρήσεων για όλες τις περιπτώσεις αποτύπωσης ορίων οικισμών.
 • Εξαίρεση από τις διατάξεις περί έγκρισης επέμβασης για γεωργική εκμετάλλευση σε δάση και αναδασωτέες εκτάσεις που έχουν εκχερσωθεί παράνομα.
 • Απάλειψη του κριτηρίου περί ένταξης στο ΟΣ∆Ε ως συνεκτιμώμενου στοιχείου για την εξαίρεση περιοχών από τους δασικούς χάρτες.
 • Τροποποίηση των σχετικών διατάξεων, ώστε να προηγείται η τήρηση της διαδικασίας ανάκλησης ή τροποποίησης αποφάσεων αναδάσωσης, οποιασδήποτε απόφασης ΕΠ.Ε.Α για εξαίρεση αναδασωτέων εκτάσεων από τους δασικούς χάρτες.
 • Παροχή οδηγιών για τον τρόπο συμμόρφωσης της ∆ιοίκησης με, μη εισέτι εφαρμοσθείσες, ακυρωτικές αποφάσεις των ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων, που αναπέμπουν την υπόθεση στη ∆ιοίκηση για επανεξέταση, κατά το στάδιο της ανάρτησης των δασικών χαρτών.
 • Ως προς τη συγκρότηση τον ΕΠ.Ε.Α είναι αναγκαία η θέσπιση ειδικότερων τρόπων απόδειξης της γνώσης της δασικής νομοθεσίας από τους δικηγόρους ως μέλη των ΕΠ.Ε.Α., καθώς και η εξέταση της δυνατότητας απαγόρευσης της εντοπιότητας για τα μέλη της επιτροπής.

https://dasarxeio.files.wordpress.com/2017/06/apopseis-stp-diataxseis-peri-dasikon-xarton.pdf

 

By admin

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Linkedin